Provozní podmínky

 1. Tyto podmínky upravují podmínky užívání Internetových stránek valekautosport.cz (dále jen "valekautosport.cz") třetími osobami (dále jen "Podmínky").
 2. Majitelem, pořizovatelem a provozovatelem valekautosport.cz je Jiří Válek, Za školkou 420/31, 717 00 Ostrava-Bartovice, Czech Republic, IČ 87536846 (dále jen "Provozovatel") , která je oprávněna v souladu s právními předpisy k jejich šíření.
 3. Jakékoliv užití valekautosport.cz nebo jejich jakékoliv části jiné než pro osobní potřebu, zejména jejich další užití formou šíření, kopírování, dalšího zpracování nebo úpravou či pořizování dalších rozmnoženin je zakázáno. Dále jsou zakázány jakékoliv zásahy do technického nebo věcného charakteru valekautosport.cz. Užití mimo osobní potřebu je neoprávněným zásahem do práv valekautosport.cz a současně může být neoprávněným zásahem do práv subjektů, jejichž data, díla a jiné nehmotné statky jsou součástí obsahu valekautosport.cz.
 4. Na Stránkách valekautosport.cz jsou společností Provozovatel oprávněně využívána data dalších osob, které jsou jejich autory, majiteli, distributory nebo jejich zdrojem. Jakékoliv kopírování, publikování nebo šíření obsahu z těchto zdrojů je zakázáno bez jejich předchozího písemného souhlasu valekautosport.cz.
 5. Veškerý obsah valekautosport.cz slouží pouze pro informaci. Obsah valekautosport.cz byl získán ze zdrojů, které se považují za spolehlivé. Provozovatel neodpovídá za správnost, úplnost a aktuálnost tohoto obsahu. Obsah valekautosport.cz je průběžně obnovován a upravován. Informace neboo jiná sdělení uveřejněná na valekautosport.cz musí být posuzovány ve vztahu k okamžiku jejich prvotního uveřejnění na valekautosport.cz.
 6. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv bez předchozího upozornění změnit nebo odstranit jakoukoliv část obsahu valekautosport.cz.
 7. Každý Uživatel užívá valekautosport.cz na vlastní riziko. Provozovatel neodpovídá za správnost, úplnost a aktuálnost obsahu valekautosport.cz. Provozovatel dále neodpovídá za jakékoliv přímé nebo nepřímé škody vzniklé v souvislosti s připojením a užíváním valekautosport.cz a dále za škody vzniklé z důvodu jejich částečné a/nebo úplné nefunkčnosti. Provozovatel nezaručuje možnost připojení a bezchybné fungování valekautosport.cz a neodpovídá za jakékoliv přímé nebo nepřímé škody vzniklé v důsledku nemožnosti připojení k těmto stránkám a/nebo nemožnosti využívání jejich obsahu. Provozovatel neodpovídá ani neručí za závazky osob, jejichž nabídky jsou ve formě reklamy, inzerce či jinak uvedeny na valekautosport.cz. Provozovatel není účastníkem žádných právních vztahů, které Uživatel naváže s takovými třetími osobami. Provozovatel neodpovídá za pravdivost, obsah a formu reklamy třetích osob na valekautosport.cz.
 8. Provozovatel neodpovídá za obsah www stránek, které jsou dostupné prostřednictvím valekautosport.cz, jakož ani za závazky osob, které nabízejí, poskytují nebo zprostředkovávají služby na takovýchto www stránkách. Provozovatel neodpovídá za obsah www stránek, ze kterých je možné se připojit na valekautosport.cz, jakož ani za závazky osob, které nabízejí, poskytují nebo zprostředkovávají služby na takovýchto www stránkách.
 9. Na základě poskytnutých údajů může být Uživatel kontaktován společností Provozovatel za účelem poskytování informací o produktech nebo službách. V případě, že při registraci byly vyžadovány osobní údaje, řídí se režim nakládání s nimi platnou právní úpravou.
 10. Pokud není výslovně uvedeno jinak, jsou Podmínky platné a účinné dnem jejich prvotního uveřejnění na valekautosport.cz. Provozovatel si vyhrazuje právo tyto Podmínky kdykoliv změnit. Tyto Podmínky jsou platné od 1. 5. 2012
 11. Pokud s těmito podmínkami nesouhlasíte, opusťte prosím tyto stránky a nadále je nepoužívejte.

Copyright © 2012, Petr Hanyáš

Rychlý kontakt

Adresa: Za školkou 420/31
717 00 Ostrava-Bartovice

Telefon: +420 602 816 729

E-mail: info@valekautosport.cz

Facebook

Nejnovější aktuality

PF 2020

PF 2020 »

26. 12. 2019PF 2020...

Vítěz Memoriálu V.I.Lenina 2019

Vítěz Memoriálu V.I.Lenina 2019 »

27. 10. 2019BOMBA všech BOMB DHZ Pavlice vybouchla na MEMORIÁLU V.I.LENINA 2019 časem 13:85 !!! .OBROVSKA GRATULACE k vítězství s naším strojem 2165cm3 !!!...

Nejnovější reference

„Sportovní technika Jiří Válek
přesnost a výkon za dobrou cenu”